Bedankt Blog

Nu de laatste loodjes voor het afstuderen zich aandienen, krijg ik de behoefte om een blog te maken waarin ik iedereen wil vermelden die ik wil bedanken. Deze personen hebben op de een of andere manier mogelijk gemaakt dat ik een rijk proces heb kunnen beleven. Zij hebben er aan bijgedragen dat ik inzichten, informatie en inspiratie heb gekregen, die er voor gezorgd hebben dat mijn Tapis DeBora geboren kon worden en dat niet alleen, maar ook dat het een project is gebleken met zoveel lagen, dat ik er na dit jaar nog lang niet mee klaar ben.

Hopelijk studeer ik eind juni af, en rond ik dit jaar af als master Kunsteducatie, het Tapis DeBora is zich echter nog maar net aan het ontvouwen en ik hoop dat het nog lang bestaansrecht heeft. Hopelijk zal het nog voor veel meer mensen een uitnodiging zijn om na te denken wat jouw beschermjas is, wat doe jij om jezelf op te beuren als je je rot voelt. Of hoe kan je uit een negatieve gebeurtenis in je leven ook iets positiefs halen of maken? #wemakenerwatvan.

Wil je weten wat aan het hele begin aan de basis heeft gelegen van dit artistieke onderzoek lees dan mijn essay ‘Ik deel dus ik ben’ in het gelijknamige blog. Als je nieuwsgierig bent naar wat dit onderzoek heeft betekend voor mijn positionering als kunsteducator, lees dan ‘Tafel-genoten’.

Nu nog mijn communicatie afmaken en verdediging voorbereiden en dan weet ik eind juni of ik mijzelf werkelijk de titel master Kunsteducatie mag geven!

Dus: Iedereen die nog een beschermjasje wil maken, je bent van harte uitgenodigd!

Bedankt:

Tineke Honingh, Erik Lambeck, Anne van Rossum, Eveline Kooke. Via Tineke kwam ik in contact met Erik, hij heeft mij weer gekoppeld aan Anne en Eveline, de initiatiefnemers van de Blue Zone in het Radboud Universitair Medisch Centrum, de locatie waar ik het praktijkgedeelte van mijn artistiek onderzoek kon vormgeven. In dit blokje hoort ook Nienke Vording, zij was al begonnen met het open atelier van de Blue Zone en gaf mij tijdens haar zwangerschapsverlof alle ruimte! Verder nog in dit blokje Romy Hermans van Weel, haar tomeloze enthousiasme zorgde elke week voor deelnemers in het open atelier :-).

De patiënten van het RadboudUMC en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen die mee hebben gewerkt aan het Tapis DeBora en die hun verhalen met mij hebben gedeeld.

Al mijn vrienden en familie die een beschermjasje hebben gemaakt en hun verhaal hebben gedeeld.

Nabela Zinad, zij wees mij op de methodiek van de Beschermjassen van Kitlyn Tjin A Djie.

Kitlyn Tjin A Djie, ze nam contact op toen ze zag dat haar Beschermjassen mij inspireerde om het Tapis DeBora te maken. Ik ben heel hartelijk door haar en een aantal leden van haar DreamTeam in Amsterdam ontvangen. Hier is uit ontstaan dat ik haar als extern expert kan koppelen aan mijn onderzoek.

Rebecca Berry, oncologisch verpleegkundige die mij 2 jaar geleden alweer op bijzonder prettig en integere wijze de diagnose borstkanker gaf. We zijn in contact gebleven, zij is nu ook als extern expert aan mijn artistiek verbonden, heeft een prachtig beschermjasje gemaakt en haar ontroerende en liefdevolle verhaal met mij gedeeld.

Rose Figdor, extern expert en sparringspartner op het gebied van mijn ontwikkeling als sociaal-artistiek vormgever, maker en docent.

Baziel van Engelen, neuroloog en filosoof in het Radboudumc en extern expert.

Lily van Engen, sparringspartner op het gebied van mijn ontwikkeling als sociaal-artistiek vormgever, maker en docent.

Helga Verheugd, zij gaf mij het idee om het kleed dat ik aan maken ben Tapis DeBora te noemen.

René Donders, voor alle gesprekken en meedenken.

Mijn docenten en studiegenoten van de master Kunsteducatie aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten, voor alle inspiratie, gesprekken, feedback en nieuwe kennis/inzichten die ik mede door jullie heb gekregen.

Rien Heijne, voor het meelezen en -denken.

Miriam Jager, mede dankzij haar kon ik mijn vrije studieruimte vormgeven en verder experimenten met sociaal artistiek werken en opleiden. 

De wijkdocenten van de Sparkcenters van de Hogeschool Arnhem Nijmegen: Nabela Zinad, Kirsten Braamhaar, Anoeska Nas, Linda Kamola, Gertrude Kuyvenhoven, Michelle Fesenmeier en Timothy Stift vanuit de Radboud Universiteit. Zij hebben mij alle ruimte gegeven om te experimenteren, daardoor heb ik ontzettend veel geleerd en zijn vele nieuwe inzichten met elkaar geboren.

Wytske Lankester, sparringspartner sociaal artistiek werken en opleiden.

Voor de interessante gesprekken: Micha Holla, Joop Berding, Jan Bransen, Jeroen Lutters, Fabiola Camuti, Nirav Cristophe, Thijs de Moor.

Mika Kraft, Merel Van Bommel, Ilse Schaminée, Earl Kortram, Eelko van Iersel, Nabela Zinad, Jacqueline Kooy, Pink Tarenskeen en Rob de Waal voor jullie performance in mijn communicatiefilmpje.

Rebecca Berry, Quinta Buma, Andrea Diersen, Helga Verheugd, Janneke Wijdeveld, Barbara Coljee en Britt Straatemeier voor jullie poëtische bijdragen en mooie mijmeringen.

Eugene Arts voor het filmen en monteren van mijn communicatiefilmpje.

John Kraft, omdat je er altijd bent.

« »