Afspraak over DansRijk bij LUX, doelstelling en de link met mijn onderzoek ‘Kunst en Positieve Gezondheid’.

DansRijk wil inspiratie bieden aan oudere dansers, amateurs en professionals, die vaak vanwege leeftijd en ziekte nieuwe uitdagingen tegenkomen in dans. DansRijk anticipeert op een jonger en groter wordende groep ouderen, die tijd en invulling kan en wil geven aan fysiek bewustzijn specifiek en welbevinden in het algemeen. Door de groeiende groep ouderen stapt DansRijk gezond en levendig in op een mentale koerswijziging van sport, zorg en welzijn. DansRijk werkt vanuit de basis, vanuit het lichaam, en wil vanuit kracht en gezonde geest werken. DansRijk verlegt door haar werkwijze en positionering de aan leeftijd genormeerde waarden die gelden en zet binnen de discipline van dans en beweging een nieuwe koers uit. In een eerste serie workshops werkt dansmaker en initiator van DansRijk Debora Heijne met oudere amateurs en professionals aan een dansvoorstelling. Improvisatie en de herontdekking van het lichaam zullen leidend zijn. Tijdens de workshops wordt gefilmd en het groeiproces in beeld gebracht. Van de beelden en interviews van de deelnemers wordt een professionele documentaire gemaakt die als basis dient voor het symposium. 

Link onderzoek: Het symposium met als centraal thema ‘Dans en het ouder wordende lichaam’ zal in samenwerking met een aantal gerenommeerde wetenschappers en professionele dansgezelschappen ingevuld worden.

Ik verwacht dat gaandeweg dit jaar (2019-2020) mijn onderzoek en DansRijk steeds meer in- en aan elkaar verweven zullen worden.