Een van de redenen om aan deze master te beginnen, is omdat ik vind dat kunst door de hele samenleving verweven moet zijn. Zie mijn blog ‘Ondertussen bij de Master Kunsteducatie’.

Om daar zelf op verschillende manieren aan bij te dragen en te laten zien hoe dat kan, werd ik gevraagd om hier een presentatie over te geven. Dat was deze week bij het LKCA bij een partnerbijeenkomst van ‘Iktoon’. (meer over dit programma zie: https://iktoon.nl)

Bij Wereldkoks en met een aantal dansprojecten was ik al langer bezig om kunst en het sociale domein aan elkaar te verbinden en de betrokkenen en mijzelf zo de gelegenheid te bieden om nieuwe werelden te ontmoeten en van elkaar te leren.

Door deze master ben ik mij gaan verdiepen hoe de kunsten een relatie met andere sectoren kunnen aangaan. Voor mijn onderzoek kwam ik uit in de medische wereld, omdat ik in mijn visie (‘ik deel dus ik ben’) erachter kwam hoe helend de werking van kunst voor mij en mijn omgeving was, tijdens mijn medische traject. Eind oktober/begin november begint mijn onderzoek in het Radboudumc in de Blue Zone.

(Een aangepast plan zal ik later nog uploaden. Voor mijn nieuwe plan heb ik nog een nieuwe bron gevonden: ‘Creativity’ van Mihaly Csikszentmihaly. Ik leerde hem kennen via een dansperformance die ik zag in het Stedelijk museum van Michele Rizzo. Deze choreograaf heeft zich oa in het werk van Mihaly Csikszentmihaly verdiept en wat hij zegt over ‘Flow’: ‘In het flow model van Mihaly Csikszentmihalyi wordt de emotionele toestand weergegeven, waarin iemand zich kan bevinden gedurende het uitvoeren van een taak of activiteit. Dit gebeurt aan de hand van de twee wegingsfactoren “uitdaging” (challenge level) en “vaardigheid” (skill level), die tegen elkaar worden uitgezet.’ (bron https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijk-geluk/flow-model-mihaly-csikszentmihalyi/). Meer over Michele Rizzo en zijn performance’HIGHERxtc’ in het Stedelijk Museum zie: https://www.stedelijk.nl/nl/digdeeper/michele-rizzo.)

Deze nieuwe inzichten hebben er ook toe geleid dat ik eind juni een workshop gaf bij de Radboud Health Academy om de medewerkers van de RHA via de kunsten een ander perspectief te laten beleven op de ontwikkelingen die daar gaande zijn om de RHA toekomstbestendig te maken. Het was bijzonder leuk om te ervaren hoe de mensen reageerden die deelnamen aan deze workshop. Ze merkten dat ze meteen op een heel andere (gevoels)niveau met elkaar in gesprek kwamen en op die manier hele nieuwe en andere inzichten kregen, zowel van zichzelf als van elkaar en in het traject waar ze zich met elkaar in bevinden. Deze week had ik een afspraak om te bespreken op welke manier een vervolg kan worden gegeven aan deze workshop. Voor mij ook een hele nieuwe belevenis om te beleven en te onderzoeken hoe ik kunst en creativiteit in deze sector op mijn manier een plek kan geven!

Voor het onderdeel Kunsteducatie en Beleid van de MKE had ik deze week nog een interessant gesprek met Karin Boelhouwer, zij is bestuurder Kunstenbond en fractievoorzitter GroenLinks provincie Utrecht. Toen ik nog bij Wereldkoks werkte had ik ook veel met beleid te maken, het is goed om te merken dat die ervaring helpt om verbanden sneller te zien in de hele wereld van beleid maken en de (verschillende) belangen die dan spelen. Niet direct mijn wereld…