In ben heel blij dat ik de volgende externe experts kan verbinden aan mijn artistieke onderzoek:

Rebecca Berry Meijer: Verpleegkundig Specialist Oncologie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. In haar spreekkamer werd op 5 januari 2018 de kiem gelegd voor dit artistieke onderzoek. Zij zei tegen mij: ‘Gebruik je creativiteit, dat zal je helpen deze periode door te komen’. (Ik deel dus ik ben) Zij draagt mijn onderzoek een warm hart toe en komt binnenkort een middag naar het open atelier van de Blue Zone, meewerken aan Le Tapis DeBora!

Baziel van Engelen: Neuroloog en filosoof in het Radboudumc en initiatiefnemer van Radboud Ruimte. Radboud Ruimte gunt medewerkers van het Radboudumc de ruimte om na te denken, zingeving en reflectie te vinden op het werk in het ziekenhuis. Er worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd die helpen om wat er gevraagd wordt in het ziekenhuis een plek te geven en inzicht geven hoe ieder voor zich ervaringen op een persoonlijke manier verwerkt. Dit helpt veerkracht te vergroten en burn-out klachten te verminderen.

Ik vroeg Baziel naar de combinatie van neurologie en filosofie: ‘De combinatie van deze twee wetenschappen stelt mij in staat mijn werk meer mensgericht te kunnen uitvoeren. Bij filosofie leerde ik vragen stellen en ethiek, maar miste ik de mens, bij neurologie is de mens en kan ik deze beter behandelen door de juiste vragen te stellen en een meer holistische aanpak te bieden. Het helpt mij uit te zoomen en niet alleen in te zoomen op het ziektebeeld.’ Hij erkent de waarde van mijn artistieke onderzoek en vind dat ik innovatief bezig ben, omdat ik mensen in staat stel ‘een verhaal te maken van de periode die zij in het ziekenhuis doorbrengen’. Verder gaf hij aan het waardevol te vinden dat op deze manier een ‘bron van energie’ bij de patiënt kan worden aangeboord. Men kan zich zo realiseren wat je zélf kan inzetten tijdens een behandelproces, naast de medische behandeling geboden door het medische personeel. Dit komt tegemoet aan het beleid van het Radboudumc om recht te doen aan persoonsgericht werken.

Kitlyn Tjin A Djie: Grondlegger van de methodiek ‘Beschermjassen’. Kitlyn reageerde op een post die ik op LinkedIn had geplaatst, waarin ik aangaf haar Beschermjassen als metafoor te gebruiken in mijn artistieke onderzoek. Ze complimenteerde mij met de creatieve invulling die ik gaf aan haar methodiek. Andersom ben ik onder de indruk van haar methode en werk: https://www.beschermjassen.nl

Ze vertelde dat een lid van haar DreamTeam geïnspireerd is geraakt door mijn artistieke onderzoek en Beschermjassen wil gaan fotograferen in haar omgeving. Erg leuk als dit gebeurt! Binnenkort ga ik Kitlyn ontmoeten en nog andere leden van haar Dreamteam, daar kijk ik erg naar uit!

Vandaag 11 maart in Amsterdam geweest en Kitlyn en 3 dreamteamdames ontmoet: Maggie, Spark en Hendrikje. Ze zijn allemaal naast hun werk in de hulpverlening of onderwijs, als trainers betrokken bij de Beschermjassen methodiek. Ik kreeg drie boekjes van Kitlyn mee die zij geschreven heeft. En ze heeft gevraagd of ik mijn patchwork wil tonen als ze afscheid neemt op 26 mei van de Hogeschool van Amsterdam!

Rose Figdor: Adviseur participatie bij Cultuur Oost.

‘Kunst leert je reflecteren op jezelf en je omgeving. Kunst is een verrijking!’ dit zegt Rose op de website van Cultuur Oost. En verder: ‘Hoe kun je kunst gebruiken om je sociale doelen te halen? Daarover adviseer ik bijvoorbeeld instellingen in het welzijns-domein, onderwijsteams en sociale wijkteams. En kunstenaars en culturele instellingen kunnen me bellen voor advies over educatie en participatie. Dat gaat vaak over de vraag hoe je bepaalde doelgroepen bereikt met je kunstproduct. De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.
Betere kennisnetwerken en de infrastructuur die nodig is voor langdurige oplossingen. Dat is wat mijn werk oplevert. En uiteindelijk werken we zo aan een socialere samenleving.’

Zij vindt het interessant dat ik in het ziekenhuis patiënten betrek bij mijn patchwork en hen zo in staat stel een andere tijdsbeleving te ervaren, waarin nieuwe inzichten ruimte krijgen. Naar aanleiding van deze constatering gaf zij mij de tip van het boek ‘Kairos’ van Joke J. Hermsen. Verder vindt zij het van waarde dat ik ook in de opleiding van hulpverleners en docent dans van ArtEZ mijn ervaringen van dit artistieke onderzoek kan delen. We gaan bekijken hoe een deel mijn ervaringen die ik nu met dit artistieke onderzoek opdoe een plek kunnen krijgen in de publicatie die Cultuur Oost gaat maken over het sociaal artistieke domein.

Rose was ook betrokken bij het onderzoek van van Xanne Mensinga ‘Towards Successful Cultural Interventions (Socio-artistic Practices): Enhancing the Collaboration between the Artistic Domain and the Public Health Domain, als een van de ‘Participants and Related Organizations’. (meer over dit onderzoek en de relevantie bij het blog ‘(Voorlopige) Resultaten en -Conclusies’)

(alle externe experts hebben mij per mail bevestigd deze rol voor mij te willen invullen)