‘Let art kiss your soul every day and feel the benefit for your brain and guts.’

In het gesprek met Pieter van Leeuwen (docent, onderwijsontwikkelaar, coördinator minor Creativiteitsontwikkeling bij Hogeschool Arnhem Nijmegen) dat ik afgelopen donderdag (5-12) had, vertelde hij over de polyvagaal theorie van Porges. Wij mensen en alle zoogdieren, hebben een zenuw, de nervus vagus, die loopt verticaal in je borstkas. Deze zenuw geeft de positieve beleving die je ervaart als je naar kunst kijkt en creatief bezig bent door, vanuit je hersenen naar je darmen. Ik had al veel gelezen en gehoord hoe in de wetenschap al op veel manieren aangetoond is, hoe gezond kunst is voor je hersenen en hoe de verbindingen die in je hersenen ontstaan werkelijk als een beschermkap fungeren, maar dit was nieuw voor mij. o.a. Uit het filmpje van ‘Kunstfanaatjes’ van Erik Scherder . En in een mini-college van Bas Bloem, leerde ik hoe hij met zijn onderzoeken naar Parkinson aantoont dat dopamine, wat je aanmaakt als je creatief bezig bent, beschermend werkt tegen neurologische aandoeningen. Kunstenaars hebben over het algemeen minder last van ziektes als Parkinson is gebleken. Om die reden pleiten Bloem, maar ook de schrijver Ilja Leonard Pfeijffer en Krack dat bezuinigen op kunst en cultuur schadelijk is voor de volksgezondheid en benadrukken het enorme belang van kunstenaars inzetten in het medisch curriculum, om artsen en andere professionals beter te leren observeren en communiceren. (bron website Radboudumc). – Het mag duidelijk zijn dat ik graag met Bas Bloem in gesprek ga over mijn onderzoek, na het mini-college heb ik contact met hem gelegd en hopelijk leidt dit tot een afspraak. Het is natuurlijk ontzettend fijn dat ik inmiddels in het Radboudumc met mijn onderzoek begonnen ben, we zijn nu een soort van collega’s 🙂 (wordt vervolgd) -.

Wat ontzettend gaaf om te beseffen dat ik nu heb geleerd dat de positieve werking van kunst en creativiteit ook verder doorwerkt in je lichaam. Kunst is dus letterlijk van levensbelang! Wat ik ook aansprekend vind, is dat dit onderschrijft waarom het voor mij logisch en goed voelt om alles aan elkaar te knopen en dat ik hoop dat we ook meer naar een samenleving gaan waar sectoren beter in verbinding met elkaar komen. Dit komt ook naar voren in het artikel in de Volkskrant 29-11-2019. Hierin zegt hoogleraar Rick Maes onder andere: ‘Je leert veel meer buiten school dan op school zelf, dat is ontzettend verschoven. We moeten de grenzen tussen school en de buitenwereld meer opheffen.’

Het kan niet anders dan dat de samenwerking met verschillende sectoren een versterkende werking op elkaar hebben. Net zoals dat in je lichaam werkt. Echter zoals de samenleving en veel onderwijs nu in elkaar zit worden hoofd en lichaam van elkaar gescheiden. Laten we beginnen met het effect dat kunst en creativiteit op zowel onze geest en lichaam heeft, als uitgangspunt nemen, om niet alleen in het onderwijs maar ook in de samenleving meer integraal en sector-overstijgend te werken. Ik ben blij dat ik een voor mijn onderzoek betrokken ben bij de Blue Zone en dat ik voor mijn vrije studieruimte in een inter-disciplinaire plek als de Spark-centers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen kan onderzoeken hoe kunsteducatie hier een plek kan krijgen. Hier zijn ook studenten van andere kennisinstellingen zoals de Radboud Universiteit en ArtEZ betrokken. Het is heel motiverend en hoopgevend om zo te werken aan een betere samensmelting van verschillende disciplines.