• Bildung

In het kader van ‘De Ander ben Jezelf’ gebruik ik soms ook de fotoserie ‘Touched’ die John (mijn vriend) van mij maakte tijdens het medische traject dat ik onderging om van borstkanker te genezen. Ik gebruik dit om aan te tonen hoe belangrijk het is dat je niet vanuit een eenzijdig perspectief mensen benadert, zoals ik dat soms kon beleven hoe je als kankerpatiënt wordt benaderd en waar ik mij dan helemaal niet in herkende. Mijn boodschap met de fotoserie is onder andere dat je het zelf kan en moet weten hoe jij jezelf ten alle tijden wilt laten zien.

Bildung Nijmegen organiseert expeditieweken vanuit verschillende thema’s. Bij het thema ‘Liefde en de Dood’ was afgelopen donderdag, 24 oktober, de fotoserie ‘Touched’ getoond in de Studentenkerk. Studenten van alle opleidingen kunnen zich aanmelden bij Bildung Nijmegen, als zij interesse hebben in een programma gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit programma loopt naast hun studie.

Het was heel bijzonder om de foto’s voor het eerst fysiek te laten zien. Ik heb de foto’s eerder bij een gastles bij de minor ‘creativiteitsontwikkeling’ laten zien, maar dit was digitaal. De foto’s zijn voor deze gelegenheid afgedrukt op lange banners en we hadden ze op de grond gelegd. Doordat de foto’s op de grond lagen werd voor mijn gevoel de kwetsbaarheid die spreekt uit de foto’s versterkt. Ik vond dat wel bijzonder om te ervaren, dit bevestigde voor mij opnieuw dat kwetsbaarheid een kracht is. Ik vond het ook wel heel speciaal om op gewijde grond in een kerk te liggen :-). Het kwam voor mij echt even op een nieuwe en andere manier binnen wat de foto’s met mezelf en anderen doen. Ik stond tijdens het medische traject weleens stil bij het gegeven dat daarna nog een periode van verwerking zou plaatsvinden. Ik had mij alleen niet zo direct beseft welke rol deze fotoserie daarin zou spelen. Ik merk dat ik het heel fijn vind om door de foto’s terug te gaan naar die periode, omdat ik het belangrijk vind, dit niet weg te stoppen. Maar vooral omdat deze foto’s mij eraan herinneren wat deze periode betekend heeft aan de verdieping in de relaties die belangrijk voor mij zijn. Niet alleen die van John en mij, maar ook dat met inzet van creativiteit in deze kwetsbare periode met anderen bijzondere projecten zijn ontstaan, die zo een extra laag hebben gekregen. (dansperformance Funny Feeling en mijn medewerking aan de film van Sharon Kilinger ‘wij anti-autoritaire kinderen’). Ik prijs mezelf gelukkig dat ik omringd ben met zoveel bijzondere en creatieve mensen, dit versterkt ook mijn creativiteit. Mihaly Csikszentmihalyi heeft het in zijn boek ‘Creativiteit’ over ‘dat creativiteit juist vanwege dit onlosmakelijk verband niet gezien moet worden als iets dat zich voordoet in een individu, maar in relaties binnen een stelsel’ (p. 46). ‘Dit onlosmakelijk verband’ in het citaat verwijst naar de tot standkoming van de grote Florentijnse kunsten in de Renaissance. Mijn werken zijn in historisch opzicht natuurlijk minder van betekenis, dit neemt niet weg dat het voor mij persoonlijk veel waarde heeft en daar ben ik heel blij mee!

Tijdens deze avond was er ook een vrouw die vertelde over haar werk als stervensbegeleider in een hospice, de pastoor van de Studentenkerk vertelde over het graf dat hij in de tuin van de kerk heeft gegraven en waar hij studenten in uitgenodigd om in te gaan liggen, om zo eens in alle rust en afzondering na te denken wat er voor jou echt toedoet in het leven. De avond werd afgesloten met een ‘Death Café’, dit is een idee afkomstig uit Engeland en een manier om in kleine groepjes over jouw ervaring met de dood te praten. Dit met de achterliggende gedachte dat als je meer bewust bent van de dood en de eindigheid van het leven, je sneller en meer bereid bent je leven in het hier en nu zo veel mogelijk vorm te geven zoals jij dat wilt. (https://deathcafe.com) Tijdens dit onderdeel bleek dat de fotoserie verschillende associaties opriepen en zo ook persoonlijke herinneringen bij de deelnemers naar boven had gebracht. Het werkte goed om deze in een kleinere setting te delen. Het was heel goed hoe de verschillende onderdelen van deze avond op elkaar aansloten en een versterkende werking op elkaar hadden als het ging om steeds meer een sfeer van vertrouwen te creëren die teweeg bracht dat steeds meer deelnemers hun gedachten wilden uitspreken.

De hele serie is te zien via deze link: http://www.johnkraft.nl/cr3ativportfolio_type/debora/