Debora in beeld en geluid:

https://www.debora24-7.nl/uncategorized/ik-maak-dus-ik-ben-2/

Mijn naam is Debora Heijne. Ik ben zelfstandig kunsteducator en dansmaker.  In mijn loopbaan zijn drie belangrijke elementen altijd met elkaar verweven: creativiteit, onderwijs en ondernemerschap. Door de jaren heen zijn hier tal van projecten uit voort gekomen en heb ik mij ontwikkeld als een gedreven, enthousiaste, creatieve maker, ondernemer en docent, één met lef en een vermogen makkelijk contact te maken. 

In augustus 2018 ben ik begonnen aan de Master Kunsteducatie aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Op mijn blog kan je meelezen over mijn onderzoek ‘Kunst en Positieve Gezondheid’.

Contact:

Telefoon: 06-23438759  | email: debora@debora24-7.nl

Sociaal – artistiek werken en opleiden

Ben je benieuwd op welke manier we in jouw opleiding of instelling sociaal – artistiek werken en opleiden kunnen vormgeven? Neem dan contact met mij op, dit is altijd maatwerk en een proces dat we samen aangaan.

Visie:

Het inzetten van didactiek waar kunstzinnige elementen in verwerkt zijn, zorgt ervoor dat de student een scherp oog voor detail en een eigen blik en mening ontwikkelt. Zeker, de grote lijnen zijn ook belangrijk, maar zitten de verrassingen en onderlinge verschillen niet juist in de details? Deze verdienen het om aandacht te krijgen en ontdekt te worden. Dit zorgt er namelijk voor dat iemand zich gezien voelt. En dát is een belangrijke voorwaarde om contact te maken en dus essentieel voor elke professional, die met mensen gaat werken.

Kunsteducatie, leren van, met en over kunst en in het verlengde hiervan het ontwikkelen en ontdekken van je eigen creativiteit, is noodzakelijk om ieders persoonlijke ontwikkeling tot volle bloei te laten komen en gun ik iedereen. Het zorgt er ook voor dat verbeeldingskracht en empathie, met andere woorden het vermogen om te kunnen wisselen van perspectief zich kunnen ontwikkelen. Voorheen was het van belang als professional in het zorgdomein ‘professionele afstand te hebben’ en jezelf niet te laten zien. Nu komt steeds meer het besef naar voren, dat je juist door jezelf te laten zien, meer van de ander te weten komt en zo veel beter kunt afstemmen met de cliënt hoe jij als professional je hulp kan inzetten. Maar ook, wat kan de cliënt nog zelf doen? De hulpvrager krijgt zo ook meer besef van zelf-regie en de eigen mogelijkheden, en de hulpbieder kan meer hulp bieden vanuit mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ook deze werkwijze vraagt om flexibiliteit, vermogen van perspectief te wisselen, inlevingsvermogen en creativiteit.

Een student verpleegkunde gaf mij een mooi compliment het afgelopen jaar toen zij zei: ‘Ik heb heel erg getwijfeld of ik naar een kunstopleiding zou gaan of verpleegkunde zou gaan studeren, door jouw onderzoek en lessen ben ik gaan beseffen dat het heel goed samen kan!’

Ook voor professionals die al langer werkzaam zijn, is het betekenisvol om een training te krijgen om te ontdekken hoe zij meer vanuit creativiteit en met inzet van kunstzinnige werkvormen hun beroepsprakijk op eigen wijze kunnen vormgeven.

Kunsteducator & docent creativiteitsontwikkeling 

Ik ben freelance docent voor MBO, HBO en WO. In deze lessen staat het besef centraal hoe je persoonlijke gebeurtenissen in je  leven kan vormgeven en waarom dit belangrijk is voor je persoonsvorming ‘Bildung’.

De lessen zijn altijd op maat en interactief. 

Voor het primair en voortgezet onderwijs ontwikkel ik inter-disciplinaire kunstprojecten op maat. Dans en beweging zijn hierin belangrijke disciplines die altijd aanwezig zijn in mijn lessen. Ik heb een dansleerlijn ontwikkeld speciaal voor het primair onderwijs. Naast kunstlessen aan leerlingen, train ik ook leerkrachtenteams. De trainingen zijn erop gericht hoe dans en (eigen) creativiteit geïmplementeerd kunnen worden in de lespraktijk.

Dansmaker

Als dansmaker gebruik ik wat er is:

– De dansers waar ik mee werk, hun (on)mogelijkheden en de manier hoe zij de dansopdrachten vormgeven die ik hen geef, zijn een belangrijk uitgangspunt voor het tot stand komen van de bewegingen.

– De locatie: ik laat mij altijd door een locatie inspireren, deze is voor mij meer dan alleen de plek waar de performance wordt getoond.

– Mijn persoonlijke belevenissen: op een vanzelfsprekende manier worden die ook weerspiegeld in de performance die ik maak. 

Mijn werkwijze en algehele ervaring, zijn bijzonder geschikt voor community art projecten.

Performances:

‘Three’ 

‘Funny Feeling’