Tapis DeBora Tour

Zeilend door Nederland en genietend van de vergezichten die voorbij gleden, zijn de ideeën voor het vervolg van mijn onderzoek verhelderd.

Om te beginnen vind ik het heel eervol om te vermelden dat ik gevraagd ben om een artikel te schrijven voor de publicatie ‘Veranderkracht’ van Cultuur Oost. Mijn artikel heet ‘Het geheim en domein van de toekomst is sociaal artistiek’. De presentatie is uitgesteld vanwege covid naar het voorjaar. De publicatie zal in december al wel in gedrukte vorm verschijnen.

1. Tapis DeBora gaat op tournee!

Je kan mij en mijn kleed boeken om samen met je team, klas/studiegenoten, of met wat voor groep dan ook, samen je eigen kleed te maken. Dit kleed blijft bij jullie en kan een blijvende herinnering zijn aan de manier waarop jullie jezelf aan elkaar willen laten en zien en hoe je verbonden bent. Vanuit de vraag: ‘wat is jouw beschermjas en hoe geef je dit vorm’ beleef je met elkaar hoe je op een andere manier met elkaar in gesprek kan komen en welke inzichten bij jezelf en anderen opkomen.

Op 30 november 2020 in Theaterwerkplaats Roest in Nijmegen:

Tapis DeBora in samenwerking met Cultuur Oost

Tijdens deze middag is het Tapis te zien en is het mogelijk om zelf te beleven wat er gebeurt als je je eigen ‘beschermjas’ vormgeeft.

Stuur een mailtje als je hierbij wilt zijn: debora@debora24-7.nl

Via deze link is het filmpje te zien waarin ook fragmenten van verhalen te horen zijn die geboren werden tijdens het werken aan Tapis DeBora:

Daarnaast zijn deze middag ook twee vormen van beschermjassen te zien van Debora zelf, die zij heeft vormgegeven tijdens haar behandeltraject om borstkanker in 2018 tegen te gaan:

           Van de dans en het proces in de workshop wordt een korte film gemaakt, die ingezet zal worden om meer zorgorganisaties te interesseren voor deze culturele werkvormen (dans, fotografie en textiel) waarin traumatische gebeurtenissen verwerkt kunnen worden en een andere toekomst door ziekte vorm krijgt.

Vanaf 1 december 2020 hangt Tapis DeBora in de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In de week van de verbinding vanaf 7 december, zal Tapis DeBora als decor dienen voor Art Dialogue sessies.

Je kan ook doorborduren/meewerken aan Tapis DeBora. Werk je mee aan mijn kleed, dan reist jouw beschermjasje mee en zal mogelijk inspirerend zijn voor anderen. Dit kan op persoonlijke titel en hoeft niet in team/groepsverband. Mijn bedoeling is dat Tapis DeBora geëxposeerd wordt, je bent dan onderdeel van een reizend kleed.

Weet je een plek waar Tapis DeBora getoond kan worden, wil je meewerken of je eigen kleed maken, neem dan contact op!

2. Tapis DeBora als exemplarisch voorbeeld om didactiek voor sociaal-artistiek werken te ontwikkelen:

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Om van ware betekenis te kunnen zijn voor een ander, is het noodzakelijk om te weten wie je zelf bent. Dit proces van persoonlijke ontwikkeling is niet iets dat op een bepaald moment stopt. Hoe jonger je bent als dit besef indaalt, hoe beter je in staat bent om het vermogen te ontwikkelen om te beseffen dat alles wat er om je heen gebeurt van invloed is op jou en wie je bent en wil worden/zijn. Niet alleen in je persoonlijke omgeving, maar ook sociale en politieke ontwikkelingen in onze maatschappij zijn van invloed. Om hier met een kritisch oog naar te kijken en een mening over te vormen, zul je eerst in staat moeten zijn om ook kritisch naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Wie en wat heeft mij tot nu toe gevormd tot de persoon die ik nu ben? Hoe verhoud ik mij tot de maatschappij waarin ik leef? Waarom is dat belangrijk voor zowel mijn persoonlijke als professionele ontwikkeling? Hoe kan ik mijn persoonlijke kennis en kwaliteiten een plek geven in mijn beroepspraktijk, zodat ik een professional ben die beleeft dat ik niet alleen van waarde ben vanwege mijn inhoudelijke kennis, maar ook om wie ik als persoon ben. 

De Hogeschool Arnhem Nijmegen en ArtEZ willen hun studenten praktijken aanbieden waarin de kunsten en het sociale domein elkaar ontmoeten en versterkende werking op elkaar kunnen uitoefenen. De wens is om hierin meer met elkaar samen te werken en voor beide opleidingen een didactiek te ontwikkelen die in kaart brengt wat sociaal artistieke ontmoetingen teweeg brengen bij de deelnemers. 

Kunsteducatie zit in de mogelijkheid voor de deelnemers op kunstzinnige wijze expressie te geven aan persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken en opent de dialoog om bewustwording te creëren over je eigen mogelijkheden verbinding met jezelf te maken. Om zo beter in staat te zijn verbinding met je omgeving te maken. Samen zullen zij een interprofessionele leergemeenschap vormen met een tweeledige maatschappelijke opdracht: enerzijds het opleiden van bekwame en sterke beroepsbeoefenaars, anderzijds versterken van een lokale samenleving op waarden die gaan over een rechtvaardige, inclusieve en kansrijke omgeving en kwaliteit van leven. Het voornemen is om binnen het Arnhemse aan een actieleertraject te werken: ‘Project Art Dialogue Method (ADM)’

Tapis DeBora

Voor de ADM pilot is dit een exemplarisch voorbeeld om studenten bewust te maken hoe kunst en samen iets maken vanuit een gezamenlijk thema leidt tot dialoog en meer begrip voor elkaar. Dit past ook bij de behoefte van de Hogeschool Arnhem Nijmegen meer politiek, maatschappelijk en sociaal bewuste studenten op te leiden. Kunst en creativiteit helpt ons wisselen van perspectief en meer begrip te hebben voor de ander in onze samenleving. Het procesmatige werken dat hierbij hoort, niet vertrekken vanuit vastgestelde structuren, maar al vragend, luisterend en makend, onderzoekend te werken, en de stappen die je zet gaandeweg te onderbouwen met literatuur en andere bronnen, maakt dat je invalshoeken beleeft, die je anders niet tegenkomt. Dit komt een flexibele en veerkrachtige houding ten goede. Dit draagt bij aan een professional die een open, belangstellende houding heeft naar de ander en zich cultuur sensitief opstelt.

Dit project heeft een drieledige doelstelling:

  • Inzetten van sociaal artistieke interventies die bijdragen aan het vergroten van de vitaliteit van een gemeenschap op lokaal niveau, middels community development: krachten en bronnen van de gemeenschap en omgeving identificeren en versterken naar meer zelfregie, participatiemogelijkheden en vergroten van de sociale kwaliteit van de lokale omgeving.
  • Opleiden van bekwame beroepsbeoefenaars binnen interprofessionele, authentieke leercontexten, complexe vraagstukken en hen toerusten op hun beroepstaak van T-shaped professional die bijdraagt aan praktijkverbetering en innovatie. 
  • Versterken van netwerksamenwerkingen op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan een vitale Arnhem.

(uit pilot-omschrijving ADM, geschreven samen met W. Lankester en N. Zinad)

3. Publicatie

In oktober geeft Cultuur Oost een publicatie uit over sociaal artistiek werken. Ik ben gevraagd een artikel hiervoor te schrijven. De titel is: ‘Het domein en geheim van de toekomst is sociaal-artistiek’, naast de achtergrond van mijn artistieke onderzoek, beschrijf ik ook meer over mijn eerdere projecten en op welke manier sociaal artistiek werken als een rode draad door mijn loopbaan is geweven.

« »